Regulamin

                               

         INFORMACJE OGÓLNE

1. Dokument ten zwany dalej regulaminem określa warunki korzystania z INTERNETOWEGO SERWISU
FOTOGRAFICZNEGO.
    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą zamieszczane na internetowej stronie serwisu i będą obowiązywały od dnia ich opublikowania.
2. Właścicielem Internetowego Serwisu Fotograficznego jest OMEGA STUDIO FOTOGRAFII BARWNEJ z siedzibą w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 7

    NIP 725-140-40-69, REGON 473206531 zarejestrowane pod nr. 49919 na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanym przez PREZYDENTA MIASTA ŁODZI.

NUMER KONTA: PKOBP 65 1020 3440 0000 7302 0084 0868

3. Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.
4. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Zakres działania serwisu obejmuje wykonywanie usług fotograficznych z plików przesłanych za pomocą internetu.
6. Składanie zamówień możliwe jest za pomocą niniejszej strony lub aplikacji FOTO-LAB - bezpłatny program do wysyłania zdjęć przez internet.

         WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu jest zalogowanie się na stronie www.omegastudio.pl lub www.fotolab.lodz.pl lub w programie Foto-Lab.
    W chwili zamawiania zdjęć pola z danymi personalnymi muszą być wypełnione.
2. Użytkownik w momencie wysyłania zdjęć wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu na warunkach określonych w dziale ochrona prywatności.

         REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Przyjęcie zlecenia do realizacji oraz zakończenie jego realizacji zostaje potwierdzone drogą mailową na adres podany przy rejestracji.
2. Użytkownicy korzystający z serwisu po raz pierwszy i korzystający z formy płatności gotówka przy odbiorze lub wysyłka za pobraniem mogą być

    weryfikowani przed zrealizowaniem zlecenia przez naszych pracowników przy wykorzystaniu danych osobowych podanych podczas rejestracji.
3. Szczegółowe informacje dotyczące cennika oraz kosztów związanych z wysyłką znajdują się na stronach serwisu.
4. W przypadku płatności przelewem zlecenie zostanie przekazane do realizacji bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania dokonanej transakcji .

    Jeśli potwierdzenie do nas nie wpłynie w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia zlecenie zostanie anulowane.
5. Zlecenia na zdjęcia do formatu 30x42,5 realizowane są w godzinach pracy laboratorium na bieżąco natomiast realizacja zleceń na formaty od 30x45 w
zwyż
    następuje w terminie do 48 godzin, foto prezenty 5 dni roboczych.
6. Zlecenia z poza obszaru RP oraz zlecenia na wysyłkę poza obszar RP do krajów EU przyjmujemy do realizacji wyłącznie po dokonaniu płatności za usługę. Nie realizujemy wysyłki poza obszar EU.
7. Dostępne formy płatności i odbioru w serwisie FOTO-LAB
   a. odbiór osobisty (gotówka)
   b. odbiór osobisty (przedpłata)
   c. wysyłka krajowa (przedpłata, za pobraniem)
   d. wysyłka zagraniczna EU (przedpłata)
8. Serwis zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności,
które uniemożliwią wykonanie zlecenia ewentualnie w razie
   wątpliwości co do treści zamówienia. O takiej okoliczności Użytkownik zostanie natychmiast poinformowany.

         REKLAMACJE

1. Zakupione usługi objęte są gwarancją serwisu. Jeśli nie spełniają one oczekiwań użytkownika należy je odesłać na adres laboratorium

    OMEGA STUDIO FOTOGRAFII BARWNEJ 93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego 7 wraz ze szczegółowym  opisem na koszt reklamującego. Koszty przesyłki nie będą zwracane.. Po otrzymaniu przesyłki pracownik serwisu skontaktuje się
    niezwłocznie z Użytkownikiem. Reklamacje bez opisu nie będą rozpatrywane.
2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w trakcie realizacji zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za

    uszkodzenia powstałe w trakcie transportu oraz z winy użytkownika jak również za niską jakość odbitek jeśli wynika ona z niskiej jakości przesłanych plików.
3. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionej reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

         OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie w celu należytego wykonania zlecenia oraz zgodnie z Ustawą

    o Ochronie Danych Osobowych. Adres e-mail może zostać wykorzystany do przesłania informacji dotyczących funkcjonowania serwisu a także ofert promocyjnych.
2. Użytkownik ma możliwość wglądu, dokonania zmiany, oraz usunięcia swoich danych osobowych.

         ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Złożenie w serwisie przez Użytkownika zamówienia należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a serwisem na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. Serwis zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenia, że narusza ono prawa autorskie,

    zawiera treści obelżywe, zniesławiające,  pornograficzne lub narusza dobra osobiste osób trzecich. Decyzja w tej mierze jest ostateczna.

         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane będzie jako podstawa do odrzucenia zlecenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

       W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt omegastudio@omegastudio lub pod numerem 42 648 15 47

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Połysk)0,33 PLN
9x13 (Matowy)0,33 PLN
10x15 (Połysk)0,46 PLN
10x15 (Matowy)0,46 PLN
13x18 (Połysk)0,75 PLN
13x18 (Matowy)0,75 PLN
15x21 (Połysk)1,05 PLN
15x21 (Matowy)1,05 PLN
15x23 (Połysk)1,25 PLN
15x23 (Matowy)1,25 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero